Korečnica

říčka stékající z hřebene Bílých Karpat, sbírající potůčky a stružky z širokého okolí a  vlévající se do řeky Olšavy v Uherském Brodě.

ptáček

Jinak také název cimbálové muziky, která působí v tomto kraji od roku 1995. Jádro muziky tvoří bývalí a zčásti stávající členové folklorního souboru Olšava, kteří si rádi a pro potěšení zahrají i mimo pódiová vystoupení. Všichni muzikanti Korečnice mají bohaté zkušenosti z práce v různých cimbálovkách, ve kterých buď přímo působili, nebo často zastupovali chybějící členy. Tyto aktivity do značné míry rozšířily repertoár muziky a  improvizační schopnosti jejích členů při autentickém zpracovávání folkloru téměř ze všech oblastí Slovácka. A  naopak, s  Korečnicí si rádi zahrají (aspoň to říkají) i muzikanti z okolí - z CM Burčáci, Kunovjan, Linda, Malé Zálesí, Rozmarýn, Strýci, Světlovan a jiných - což je opět přínosem pro muziku Korečnica. Muzika se tak může pochlubit téměř dokonalou znalostí folklorního materiálu z  Uherskobrodska, moravských Kopanic a luhačovického Zálesí. V jejím repertoáru je však zastoupen i folklor ze Slovenska, romský folklor a množství tanečního materiálu.

CM Korečnica za dobu své existence absolvovala řadu vystoupení po celé republice, nejvíce se ale prezentuje v lázních Luhačovice. Hodně příznivců získala při pětiletém působení ve vinárně Pod léštím a dnes vystupuje na akcích soukromého rázu (svatby, rodinné oslavy, firemní večírky), na veřejných akcích (vernisáže výstav, degustáže vín, koncerty cimbálových muzik, společenské plesy) a při dalších kulturních příležitostech. Často ji můžete vidět jako doprovod folklorního souboru pro starší a pokročilé - Oldšava z  Uherského Brodu, jehož členové případně doplňují CM Korečnica o malou taneční skupinu (2 - 3 páry) nebo o  sólisty.

Cimbálová muzika Korečnica je tedy muzika, která se vrací od předvádění nacvičených vystoupení k původnímu poslání cimbálových muzik: hrát pro lidi. A pro sebe, protože ji to baví.

Kam přijedou, tam sklízí úspěch.
© Zbyněk Sušil